• banner

Sut i reidio'r gwynt a'r tonnau yn oes drysau aloi alwminiwm a Windows

Pan fydd ymchwydd cwmwl gwynt e-fasnach o bob cefndir, mae e-fasnach drysau aloi alwminiwm a Windows yn cael effaith fawr ar y diwydiant cyfan, a drysau aloi alwminiwm a chadwyn gwasanaeth e-fasnach Windows yng nghalonnau defnyddwyr i sefydlu a mae lefel uchel o ymddiriedaeth hefyd yn anoddach. Mae yna fewnfudwyr sydd am reoli ansawdd y cynnyrch ar gyfer datblygu'r fenter ddim yn llawer, ond pan nad yw'r drysau aloi alwminiwm a busnes trydan Windows wedi dod i'r amlwg, mae rhai busnesau er mwyn dilyn diddordebau wedi cael eu llacio yn yr ansawdd. o wyliadwriaeth. Yn y sefyllfa newydd heddiw, mae angen i ddatblygiad drysau aloi alwminiwm a diwydiant Windows nid yn unig gadw i fyny â gwybodaeth y diwydiant, ond hefyd parhau i archwilio'r modd gweithredu i addasu i ddefnyddwyr.
Mae mantais gwerthu rhwydwaith yn tynnu sylw at y fenter i fynd iddi
Mae'r fantais fwyaf o werthu ar-lein yn gorwedd yn ei gyflymder a'i gost isel. O'i gymharu â gwerthiannau traddodiadol, mae gwerthiannau ar-lein yn lleihau rhent siopau a warysau, hyrwyddo cynnyrch a chostau llafur a chostau eraill, sy'n lleihau'r gost yn fawr. Yn enwedig o dan yr amgylchiad bod y rhwydwaith yn cwmpasu mwy a mwy eang yn y gymdeithas gyfan, bydd dylanwad y rhwydwaith yn fwy a mwy mawr, a bydd ei safle wrth hyrwyddo a gwerthu'r cynnyrch cyfan yn bwysicach.
Mae'n anodd gwahaniaethu rhwng cynhyrchion gwerthu net rhwng defnyddwyr go iawn a ffug er mwyn hyrwyddo profiad personol
Mae anfanteision gwerthu rhwydwaith hefyd yn amlwg, yn enwedig ar gyfer drysau aloi alwminiwm a chynhyrchion Windows, bydd ei broses, ei liw a'i ddeunydd, os nad oes profiad personol, yn anodd argyhoeddi defnyddwyr. Dim ond i ategu'r marchnata traddodiadol y defnyddir y rhain sy'n anodd goresgyn anfanteision gwerthu ar-lein, megis gwneud rhywfaint o hysbysebu ar-lein, hyrwyddo, hyrwyddo gwybodaeth ryddhau, hyrwyddo gwybodaeth am gynnyrch newydd, ac ati, i ddenu defnyddwyr, a * * diwedd y delio neu i ddibynnu ar ddefnyddwyr i brofi siopau endid, dealltwriaeth fanwl o berfformiad cynnyrch, pris, elfennau gwasanaeth ôl-werthu ar ôl llofnodi'r bil.
Mae'r gystadleuaeth ffyrnig, yn gwneud i'r fenter drws a ffenestr aloi alwminiwm ddatrys trwy amrywiol ddulliau. Mae e-fasnach cost isel yn golygu bod rhai busnesau yn cael ei dargedu. Yn ôl naw mae deunyddiau adeiladu net wedi dysgu rhai mentrau anghyfrifol dros ben wrth geisio elw tymor byr, a ddefnyddir i gynhyrchu rhywfaint o ddeunydd ffug ac israddol, ac yna ond gyda rhai lluniau hardd ar y Rhyngrwyd, i ddenu defnyddwyr i brynu, y math hwn. achosodd ymddygiad niwed mawr i ddefnyddwyr, ond gwnaeth hefyd rwystro datblygiad drysau aloi alwminiwm cyfan a Windows y farchnad e-fasnach.
Amcangyfrifir erbyn 2030, y bydd y lefel trefoli yn cyrraedd 65-70%, sy'n farchnad botensial enfawr. Felly pan wnaeth drysau aloi alwminiwm a Windows i mewn i ddatblygiad e-fasnach y lôn gyflym, gyflymu cyflymder y diwydiant ymlaen ar yr un pryd, ond hefyd gadael i'r patrwm busnes drws pren traddodiadol dorri, a phrofi sefyllfa newydd o ailintegreiddio, dechreuodd y diwydiant cyfan gychwyn ar naid ansoddol.


Amser post: Gorff-05-2021